Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. Birimleri ve bağlı kuruluşları aracılığıyla sosyal barışı ve refahı sağlamayı, aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, kanun uygulamaları, eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden bir de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür.

Bakanlık eğitim ve çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta sisteminin işletilmesi gibi araçlardan yararlanır. Bakanlık her yıl çalışma hayatına ilişkin istatistikleri toplar ve yayınlar.

“İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ”Ulusal İSG Politikaları ve StratejileriİSG Yönetim Sistemleri
Uluslararası İSG Politikaları ve Stratejileriİş Hukuku
İSG Kurumsal Yapısıİş Teftiş Yaklaşımı
İş KazalarıSosyal Güvenlik Sistemi İçinde İSG
Meslek HastalıklarıİSG'de Sosyal Diyalog,
Sağlık Gözetimi6331 Sayılı İSG Kanunu ve uygulanması
Çalışan Ortamı GözetimiSağlık Politikaları ve İSG
Güvenlik KültürüİSG Profesyonelleri
Risk DeğerlendirmesiİSG Hizmetleri
Önleme ve Koruma FaaliyetleriİSG Eğitimi
Fiziksel Risk FaktörleriKayıt dışı Çalışanların Korunması
Kimyasal Risk FaktörleriSosyal Koruma
Biyolojik Risk FaktörleriİSG Alanında Yaptırımlar
Ergonomik Risk FaktörleriİSG ve Rehabilitasyon
Psikososyal Risk Faktörleriİş Kazalarının İstatistiksel Yorumu
Genç Çalışanlar ve İSGEpidemiyoloji ve İSG
Yaşlı Çalışanlar ve İSGTaşeronlaşma
Kadın çalışanlar ve İSGYeni Mesleklerde İSG
Özürlü Çalışanlar ve İSGİSG Alanında Ortaya Çıkan Yeni Riskler
Göçmen Çalışanlar ve İSGİSG ve İnovasyon
Kobilerde İSGNano Parçacıklarla Çalışma
İnşaat Sektöründe İSGHavalandırma ve Aydınlatma
Metal Sektöründe İSGErgonomi
Maden Sektöründe İSGTekstil ve Deri Sektöründe İSG
Asbestten Korunma Gıda Sektöründe İSGİSG'nin Ekonomik Boyutu
Tozdan Korunma Ulaşım Sektöründe İSG
Sosyal Sorumluluk Tarım Sektöründe İSG
Endüstriyel Toksikoloji Hizmet Sektöründe İSG