Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ilk olarak 2001 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında İstanbul’da yedincisinin düzenleneceği konferans ile dünyanın birçok yerinden alanlarında öncü akademisyenler ve uzmanlar, çalışma hayatı ile ilgili taraflar ve öğrenciler bir araya gelerek “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak belirlenen genel başlık altında bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini paylaşma imkanı bulacaklardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı son altı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı aşağıda listelenmiştir.

 • VI. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı (19. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kapsamında)

  11-15 Eylül 2011 – İstanbul, Türkiye
 • V. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı

  1-3 Kasım 2008 – İstanbul, Türkiye
 • IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı

  15-17 Kasım 2005 – Ankara, Türkiye
 • III. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı

  13-15 Ekim 2003 – Ankara, Türkiye
 • II. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

  9-11 Ekim 2002 – Ankara, Türkiye
 • I. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

  7-11 Mayıs 2001 – Ankara, Türkiye